Informácie pre používateľov

Tieto informácie sú poskytované v súlade s ustanovením § 42 ods. 1 zákona o elektronických komunikáciách a v spojení s Všeobecným povolením č. 1/2014.

 

 

 • 1

  Identifikačné údaje podniku

  O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 848 863, IČ DPH SK2020216748, zapísaná v obchodnom registri OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 27882/B, 100% dcérska spoločnosť a člen koncernu O2 Czech Republic a.s.

 • 2

  Rozsah ponúkaných služieb

  Spoločnosť O2 Slovakia, s.r.o. poskytuje elektronické komunikačné služby prostredníctvom mobilnej siete, a to prostredníctvom nasledovných frekvencií: 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 3500 MHz. Základný rozsah ponúkaných služieb sú predovšetkým:

  Hlasové a Internetové služby poskytujeme prostredníctvom štandardných technológií nezávisle od dostupných frekvenčných pásiem. Zákazníkovi teda poskytujeme, vzhľadom na jeho aktuálnu polohu, čo najoptimálnejšie služby kombináciou jednotlivých frekvenčných pásiem, a to vždy za rovnakých cenových podmienok, pretože sme fér. Nechceme zaťažovať zákazníka zbytočnými detailami o jednotlivých frekvenciách a technológiách.

  Bližšie podrobnosti o všetkých službách poskytovaných spoločnoťou O2 Slovakia, s.r.o. sú k dispozícii na O2 Predajných miestach a na www.o2.sk. Zoznam O2 Predajných miest nájdete na stránke O2 predajní.

  • Hlasové služby (verejná telefónna služba) – mobilná sieť
  • Internetové služby – mobilná sieť
  • Iné služby
 • 3

  Štandardné zmluvné podmienky

  Štandardné zmluvné podmienky sú obsiahnuté vo Všeobecné podmienky poskytovania verejných elektronických komunikačných služieb prostredníctvom verejnej telefónnej siete spoločnosti O2 Slovakia, s.r.o. vydané v súlade so zákonom č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov a podmienky poskytovania platobných služieb (ďalej len „Všeobecné podmienky").

  Všeobecné podmienky spoločnosti O2 Slovakia, s.r.o.

 • 4

  Štandardné ceny

  Štandardné ceny s informáciami o poskytovaných službách a všetkých cenových položkách služieb, vrátane všetkých druhov užívateľských poplatkov za služby a servisných poplatkov, podrobnosti o uplatňovaných štandardných zľavách, osobitných a cielených systémoch taríf, ktorými sú tarify určené pre zdravotne postihnutých užívateľov, alebo pre užívateľov s osobitnými sociálnymi potrebami, poplatky alebo náklady účastníka súvisiace s koncovými zariadeniami, priame poplatky súvisiace s prenosom čísel alebo iných identifikátorov sú uvedené v Cenníku.

 • 5

  Reklamačný poriadok

  Reklamačný poriadok, vrátane podrobností o ponúkaných spôsoboch odškodnenia v prípade uznania reklamácie je obsiahnutý vo Všeobecných podmienkach.

 • 6

  Druhy ponúkaných servisných služieb

  Aktuálne kontaktné údaje na servisné služby poskytované spoločnosťou O2 Slovakia, s.r.o. nájdete na stránke http://www.o2.sk/kontakty.

 • 7

  Mechanizmy na urovnanie sporov

  Mechanizmy na urovnanie sporov sú uvedené vo Všeobecných podmienkach.

 • 8

  Informácie o zmenách podmienok týkajúcich sa prístupu k službám a aplikáciám alebo ich používania

  MInformácie o zmenách podmienok týkajúcich sa prístupu k službám a aplikáciám alebo ich používania sú uvedené vo Všeobecných podmienkach.

 • 9

  Informácie o postupoch uplatňovaných podnikom, zameraných na meranie a riadenie prevádzky

  Informácie o postupoch uplatňovaných podnikom, zameraných na meranie a riadenie prevádzky, s cieľom predchádzať tomu, aby sa naplnila alebo presiahla kapacita sieťového pripojenia, a o tom, ako by tieto postupy mohli vplývať na kvalitu služieb sú uvedené vo Všeobecných podmienkach.

 • 10

  Informácie pre účastníkov so zdravotným postihnutím

  Informácie pre účastníkov so zdravotným postihnutím sú uvedené v Cenníku.

 • 11

  Informácie pre koncových užívateľov o kvalite služieb a o opatreniach prijatých na zabezpečenie rovnocenného prístupu k službám pre koncových užívateľov so zdravotným postihnutím.

  Ako férový operátor pristupujeme k našim zákazníkom bez rozdielu, rovnaké výhody prinášame všetkým. Sme presvedčení, že naša ponuka je dostatočne atraktívna pre všetkých, čoho dôkazom je aj našich viac ako 1,6 milióna najspokojnejších zákazníkov na trhu. Zákazníkom so zdravotným postihnutím vychádzame v ústrety napríklad tak, že nespoplatňujeme hovory s našim zákazníckym centrom, dokonca majú k dispozícii linku kde zákazníkom predplatených služieb so ZŤP automat zdarma poskytne informáciu o spotrebe. V neposlednom rade považujeme za samozrejmosť, že všetky naše predajne sú dizajnované bezbariérovo.

 • 12

  Informácie o právach súvisiacich s univerzálnou službou, službe prezentácie identifikácie volajúceho a službe zamedzenia prezentácie identifikácie volajúceho.

  Informácie o službe prezentácie identifikácie volajúceho a o službe zamedzenia prezentácie identifikácie volajúceho podľa § 60 Zákona sú uvedené vo Všeobecných podmienkach a Cenníku.

 • 13

  Informácie o každej zmene prístupu k službám tiesňového volania alebo informáciám o polohe volajúceho v rámci služby, ktorú si predplatil.

  Informácie o prístupe k službám tiesňového volania sú uvedené vo Všeobecných podmienkach a Cenníku.

 • 14

  Informácie o práve účastníka zverejniť svoje údaje v telefónnom zozname.

  Informácie o práve účastníka podľa § 59 ods. 2 zákona o elektronických komunikáciách sú uvedené v čl. 4.1 Všeobecných podmienkach.

 • 15

  Informácie o postupoch v prípade neplatenia faktúr

  Spoločnosť O2 Slovakia používa v prípade neplatenia faktúr primerané a nediskriminačné postupy. Bližšie podrobnosti sú uvedené vo Všeobecných podmienkach a Cenníku.

 • 16

  Blokovanie bez poplatku

  Bez poplatku podnik blokuje odchádzajúce volania, SMS alebo služby multimediálnych správ (MMS) na vybrané množiny čísel (množiny (0)900x xxxxxx, (0)97x xxxxxx, (0)98x xxxxxx).

 • 17

  Informácie podľa prílohy č. 2 Všeobecného povolenia č. 1/2014

  Názov balíčka
  / programu služieb
  Maximálna
  prenosová rýchlosť
  smerom k užívateľovi
  Maximálna
  prenosová rýchlosť
  smerom od užívateľa
  Výška mesačného
  dátového limitu (MB)
  Maximálna rýchlosť
  po prekročení
  dátového limitu
  Dostupné
  prostredníctvom
  technológií
  Internet na deň 73 Mbit/s 25 Mbit/s Denný limit 250 MB 0 kbps* GPRS 900 MHz, UMTS 900 MHz a 2100 MHz

  LTE 800 MHz, 1800 MHz a 3500 MHz
  Internet S 73 Mbit/s 25 Mbit/s 100 MB 0 kbps*
  Internet M 73 Mbit/s 25 Mbit/s 500 MB 0 kbps*
  Internet L 73 Mbit/s 25 Mbit/s 1000 MB 0 kbps*
  Internet XXL 73 Mbit/s 25 Mbit/s 5000 MB 0 kbps*
  Internet s bonusom 73 Mbit/s 25 Mbit/s 7000 MB 0 kbps*
  Internet s bonusom Mini 73 Mbit/s 25 Mbit/s 1000 MB 0 kbps*
  Modré O2 Dáta 73 Mbit/s 25 Mbit/s 4 GB 0 kbps*
  Strieborné O2 Dáta 73 Mbit/s 25 Mbit/s 8 GB 0 kbps*
  Zlaté O2 Dáta 73 Mbit/s 25 Mbit/s 16 GB 0 kbps*
  Modrý O2 Paušál 73 Mbit/s 25 Mbit/s 100 MB 0 kbps*
  Strieborný O2 Paušál 73 Mbit/s 25 Mbit/s 500 MB 0 kbps*
  Zlatý O2 Paušál 73 Mbit/s 25 Mbit/s 10 GB 0 kbps*
  Platinový O2 Paušál 73 Mbit/s 25 Mbit/s 25 GB 0 kbps*
  Diamantový O2 Paušál 73 Mbit/s 25 Mbit/s 15 GB 0 kbps*
  O2 Internet na doma 128 Mbit/s 10 Mbit/s 100 GB 16 kbps LTE 3500 MHz
  O2 Internet na doma Modrý 10 Mbit/s 2 Mbit/s 500 GB 2 Mbit/s LTE 3500 MHz
  O2 Internet na doma Strieborný 30 Mbit/s 5 Mbit/s 500 GB 2 Mbit/s LTE 3500 MHz
  O2 Internet na doma Zlatý 128 Mbit/s 10 Mbit/s 500 GB 2 Mbit/s LTE 3500 MHz
  LTE internet 128 Mbit/s 35 Mbit/s 100 GB 16 kbps LTE 800 MHz, 1800 MHz

  * Po vyčerpaní objemu voľných dát klesne maximálna prenosová rýchlosť na 0 kbps. Na ďalšie využívanie dát má Účastník možnost aktivovať spoplatnené dáta (napr. navýšenie dát, väčší dátový balíček, atď.)

  Typ prevádzky Blokovaná Spomalená Priorita

  O2 Data Neobmedzene: Maximálna prenosová
  rýchlosť aplikácií na prenos dát ako FTP,
  Rapidshare a P2P môže byť zásadne znížená.

   

  O2 Data Neobmedzene: Maximálna prenosová
  rýchlosť aplikácií na prenos dát ako FTP,
  Rapidshare a P2P môže byť zásadne znížená.

   
 • 18

  Služby 4G v pásme 3500 MHz

  O2 získalo v elektronickej aukcii Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) licenciu na poskytovanie elektronických komunikačných služieb vo frekvenčných pásmach 3,5 GHz a 3,7 GHz. Výhody technológie môžu využívať zákazníci O2, stačí im k tomu koncové zariadenie podporujúce protokol LTE TDD (Long Term Evolution Time Division Duplex) na frekvencii 3,5 GHz alebo 3,7 GHz a SIM karta s podporou 4G LTE a s aktivovanou službou O2 Internet na doma alebo TVP15000 NOMAD. Prínosom technológie je aj garantovaná rýchlosť prenosu dát v oboch smeroch minimálne 15 Mbit/s so službou TVP15000 NOMAD. Zakúpiť zariadenia, aktivovať služby a získať bližšie informácie je možné na predajnom mieste O2 v Avion Shopping Park Bratislava.