Spoznajte Grantový program Férovej Nadácie

Bojujeme proti nezamestnanosti mladých, podporujeme vzdelávacie programy či výmenu skúseností. V minulom roku sme víťazné projekty orientované na podporu mladých ľudí podporili sumou spolu viac ako 100 000 eur a tento rok sumou viac ako 126 000 EUR.

Prihláste sa v roku 2018

Ak nechcete zmeškať termín budúcoročnej výzvy, nechajte nám kontakt na vás a my sa vám včas pripomenieme.

Ako sa môžete uchádzať o podporu?

1. Pozorne si naštudujte
kritériá.

2. Prihlasovanie projektov
pre tento rok sme už ukončili.

Kritériá a ciele grantovej výzvy

Naším cieľom je pomáhať mladým ľuďom s projektmi najmä v oblasti vzdelávania
a zvyšovania zamestnanosti. Radi podporíme zaujímavé nápady, ktoré riešia tieto témy:

Nezamestnanosť

 

Bojujeme proti nezamestnanosti mladých ľudí a podporujeme začínajúcich podnikateľov na Slovensku.

Vzdelávanie mladých

 

Podporujeme neformálne vzdelávanie, konferencie, workshopy a programy, ktoré sprostredkujú výmenu skúseností a know-how.

Rozbiehanie podnikateľov

 

Dobré nápady treba polievať, aby sa uchytili. Preto podporujeme živnú pôdu pre podnikateľov ako sú inkubátory, huby, co-workingy a podobne.

Prihlasovanie projektov pre tento rok sme už ukončili a víťazov sme už predstavili.

Ako vyberáme najlepšie projekty?

Členovia našej správnej rady posudzujú jednotlivé prihlášky a rozhodujú,
ktorý projekt postúpi ďalej.

Posudzovanie prebieha v dvoch kolách. V tom prvom preveríme formálne prvky prihlášky a samotný nápad.

Najlepších z vás pozveme do druhého kola. V ňom budete osobne prezentovať svoju víziu. Práve na základe týchto prezentácií sa rozhodneme, ktoré projekty a akým spôsobom podporíme.