Zákazníci O2 môžu podporiť vybrané projekty zaslaním darcovskej SMS