O2 po Novom roku zvýhodňuje surfovanie v krajinách EÚ