Aké je to pracovať v O2?

Vždy ideme vlastnou cestou a radi sa líšime od ostatných. Aj preto vytvárame pre našich zamestnancov prostredie s netradičnými hodnotami a výhodami.