Viac ako 2 milióny zákazníkov môže surfovať v sieti s vyše 95% dostupnosťou 4G signálu