O2 ďakuje hrdinom novembra 1989 aj v piesni Tváre slobody